KRBY KAMNA KAMNÁŘSTVÍ

BEF BLANZEK 601

 

  • oblíbená krbová vložka menších rozměrů
  • možnost přívodu externího spalovacího vzduchu pomocí adaptéru
  • dlouhodobé hoření
  • "CTC" nová technologie spalování
  • roštové topeniště

Technické parametry

Výkon 5,5-9 kW
Průměr kouřovodu 150 mm
Váha 90 kg
Účinnost 78,6%
Hmotnostní proud spalin 6,1 g/s
Teplota spalin za hrdlem 368,5 °C
Min. tah (podtlak) při jmen. tepel. výkonu 11 Pa
Palivo dřevo
Množství paliva za hodinu 2,4 Kg/h
Emise CO ve spalinách
(ve vztahu ke 13% O2)
0,27 %

Jmenovitý tepelný výkon,
uvedený na typovém štítku, je při:

příznivých topných podmínkách
dostatečný pro
90-130 m3
méně příznivých topných podmínkách dostatečný pro 50-90 m3
nepříznivých topných podmínkách dostatečný pro 30-50 m3
minimální průřez přívodu
konvekčního vzduchu
600 cm2
minimální průřez vývodu
konvekčního vzduchu
870 cm2
hodinový přísun spalovacího vzduchu 30-65 m3/h

Vyhledávání

Krby Dvořák kamnářství

Krby