KRBY KAMNA KAMNÁŘSTVÍ

BEF BLANZEK 700 P

 

  • celolitinová krbová vložka
  • prizmatické prosklení
  • primární i sekundární spalování
  • roštové topeniště

Technické parametry

Výkon 7-10 kW
Průměr kouřovodu 200 mm
Váha 125 kg
Účinnost 74,2%
Hmotnostní proud spalin 10,6 g/s
Teplota spalin za hrdlem 334 °C
Min. tah (podtlak) při jmen. tepel. výkonu 11 Pa
Palivo dřevo
Množství paliva za hodinu 3,5 Kg/h
Emise CO ve spalinách
(ve vztahu ke 13% O2)
0,3 %

Jmenovitý tepelný výkon,
uvedený na typovém štítku, je při:

příznivých topných podmínkách
dostatečný pro
150-220 m3
méně příznivých topných podmínkách dostatečný pro 90-160 m3
nepříznivých topných podmínkách dostatečný pro 60-90 m3
minimální průřez přívodu
konvekčního vzduchu
632 cm2
minimální průřez vývodu
konvekčního vzduchu
1078 cm2
hodinový přísun spalovacího vzduchu 30-65 m3/h

Vyhledávání

Krby Dvořák kamnářství

Krby