KRBY KAMNA KAMNÁŘSTVÍ

BEF BLANZEK 720 CP / CL

 

  • litinová krbová vložka
  • rohové prosklení (jednodílné ohýbané sklo)
  • zazdívací rámeček ve standardu
  • možnost přívodu externího spalovacího vzduchu pomocí adaptéru
  • dlouhodobé hoření
  • "CTC" nová technologie spalování
  • roštové topeniště

Technické parametry

Výkon 8-13 kW
Průměr kouřovodu 200 mm
Váha 122 kg
Účinnost 77%
Hmotnostní proud spalin 12,8 g/s
Teplota spalin za hrdlem 351 °C
Min. tah (podtlak) při jmen. tepel. výkonu 12 Pa
Palivo dřevo
Množství paliva za hodinu 3,9 Kg/h
Emise CO ve spalinách
(ve vztahu ke 13% O2)
0,22 %

Jmenovitý tepelný výkon,
uvedený na typovém štítku, je při:

příznivých topných podmínkách
dostatečný pro
200-300 m3
méně příznivých topných podmínkách dostatečný pro 120-200 m3
nepříznivých topných podmínkách dostatečný pro 90-120 m3
minimální průřez přívodu
konvekčního vzduchu
927 cm2
minimální průřez vývodu
konvekčního vzduchu
1035 cm2
hodinový přísun spalovacího vzduchu 60-90 m3/h

Vyhledávání

Krby Dvořák kamnářství

Krby