KRBY KAMNA KAMNÁŘSTVÍ

BEF EXTRA LINE BRIDGE

 Krbová vložka

  • Moderní širokoúhlý formát
  • Zazdívací rámeček ve standardu
  • Možnost přívodu externího spalovacího vzduchu
  • Moderní lankový výsuvný systém
  • Systém umožňující rovnoměrné spalování paliva po celé délce topeniště
  • Snadné vyklápění dveří pomocí systému “EASY LOCK“
  • Roštové topeniště
  • Kombinace oceli a šamotu
  • Podstavec je součástí krbové vložky
  • Krbová vložka je standardně dodávaná se světlým nástřikem šamotu

Technické parametry

Výkon 9-14,5 kW
Průměr kouřovodu 250 mm
Váha 265 kg
Účinnost 77%
Hmotnostní proud spalin 16,9 g/s
Teplota spalin za hrdlem 276,3 °C
Min. tah (podtlak) při jmen. tepel. výkonu 12 Pa
Palivo dřevo
Množství paliva za hodinu 4,5 Kg/h
Emise CO ve spalinách
(ve vztahu ke 13% O2)
0,19 %

Jmenovitý tepelný výkon,
uvedený na typovém štítku, je při:

příznivých topných podmínkách
dostatečný pro
220-320 m3
méně příznivých topných podmínkách dostatečný pro 130-220 m3
nepříznivých topných podmínkách dostatečný pro 90-130 m3
minimální průřez přívodu
konvekčního vzduchu
927 cm2
minimální průřez vývodu
konvekčního vzduchu
1035 cm2
hodinový přísun spalovacího vzduchu 60-90 m3/h

Vyhledávání

Krby Dvořák kamnářství

Krby