KRBY KAMNA KAMNÁŘSTVÍ

BEF EXTRA LINE MINOR

 krbová vložka

  • Moderní design dveří se zabarveným sklem a lištami
  • Zazdívací rámeček ve standardu
  • Moderní lankový výsuvný systém
  • Externí přívod spalovacího vzduchu
  • Snadné otevírání dveří do strany pomocí systému “EASY LOCK“
  • Vysoká účinnost
  • Jednoduchá obsluha ovládání
  • Bezroštové topeniště
  • Kombinace litiny, oceli a šamotu
  • Podstavec je součástí krbové vložky

Technické parametry

Výkon 8-13,5 kW
Průměr kouřovodu 200 mm
Váha 294 kg
Účinnost 79,5%
Hmotnostní proud spalin 14,3 g/s
Teplota spalin za hrdlem 266 °C
Min. tah (podtlak) při jmen. tepel. výkonu 10 Pa
Palivo dřevo
Množství paliva za hodinu 4 Kg/h
Emise CO ve spalinách
(ve vztahu ke 13% O2)
0,11 %

Jmenovitý tepelný výkon,
uvedený na typovém štítku, je při:

příznivých topných podmínkách
dostatečný pro
200-300 m3
méně příznivých topných podmínkách dostatečný pro 120-200 m3
nepříznivých topných podmínkách dostatečný pro 90-120 m3
minimální průřez přívodu
konvekčního vzduchu
927 cm2
minimální průřez vývodu
konvekčního vzduchu
1035 cm2
hodinový přísun spalovacího vzduchu 60-90 m3/h

Vyhledávání

Krby Dvořák kamnářství

Krby