KRBY KAMNA KAMNÁŘSTVÍ

BEF EXTRA LINE TOWER

 Krbová vložka

  • Moderní design dveří se zabarveným sklem a lištami
  • Zazdívací rámeček ve standardu
  • Moderní lankový výsuvný systém
  • Externí přívod spalovacího vzduchu
  • Snadné otevírání dveří do strany pomocí systému “EASY LOCK“
  • Vysoká účinnost
  • Jednoduchá obsluha ovládání
  • Bezroštové topeniště
  • Kombinace litiny, oceli a šamotu
  • Podstavec je součástí krbové vložky

Technické parametry

Výkon 11-15 kW
Průměr kouřovodu 180 mm
Váha 270 kg
Účinnost 79%
Hmotnostní proud spalin 14,7 g/s
Teplota spalin za hrdlem 153 °C
Min. tah (podtlak) při jmen. tepel. výkonu 11 Pa
Palivo dřevo
Množství paliva za hodinu 4,1 Kg/h
Emise CO ve spalinách
(ve vztahu ke 13% O2)
0,1 %

Jmenovitý tepelný výkon,
uvedený na typovém štítku, je při:

příznivých topných podmínkách
dostatečný pro
220-320 m3
méně příznivých topných podmínkách dostatečný pro 130-220 m3
nepříznivých topných podmínkách dostatečný pro 90-130 m3
minimální průřez přívodu
konvekčního vzduchu
927 cm2
minimální průřez vývodu
konvekčního vzduchu
1035 cm2
hodinový přísun spalovacího vzduchu 60-90 m3/h

Vyhledávání

Krby Dvořák kamnářství

Krby