KRBY KAMNA KAMNÁŘSTVÍ

BEF OPTIM 6

 Krbová vložka

  • celolitinová krbová vložka, topeniště se speciálním akumulačním materiálem - dlouhé, čisté hoření a úspora paliva
  • externí přívod spalovacího vzduchu
  • hloubkově seřiditelný zazdívací rámeček ve standardu
  • IFT - speciální profil rámu a dveří s  integrovaným vedením a směrováním vzduchu,umožňuje dvojité prosklení
  • hlubší topeniště s aerodynamickou zábranou zlepšuje komfort obsluhy a zajišťuje výborné prohořívání paliva
  • integrovaný stojan

Technické parametry

Výkon 2-6 kW
Průměr kouřovodu 150 mm
Váha 105 kg
Účinnost 78,5%
Hmotnostní proud spalin 5,8 g/s
Teplota spalin za hrdlem 347 °C
Min. tah (podtlak) při jmen. tepel. výkonu 10 Pa
Palivo dřevo
Množství paliva za hodinu 1,9 Kg/h
Emise CO ve spalinách
(ve vztahu ke 13% O2)
0,07 %

Jmenovitý tepelný výkon,
uvedený na typovém štítku, je při:

příznivých topných podmínkách
dostatečný pro
120-180 m3
méně příznivých topných podmínkách dostatečný pro 70-130 m3
nepříznivých topných podmínkách dostatečný pro 50-80 m3
minimální průřez přívodu
konvekčního vzduchu
850 cm2
minimální průřez vývodu
konvekčního vzduchu
985 cm2
hodinový přísun spalovacího vzduchu 30-65 m3/h
průměr externího spalovacího vzduchu 125 mm

Vyhledávání

Krby Dvořák kamnářství

Krby