KRBY KAMNA KAMNÁŘSTVÍ

BEF OPTIM 8

 Krbová vložka

 • Celolitinové topeniště, obložené speciálním akumulačním materiálem CARCON:
  Udržuje vysoký žár v topeništi:
  • dlouhé a čisté hoření
  • nízké emise
  • provoz na nízký výkon
  • čisté sklo
  • vyšší účinnost
  • úspora paliva
 • Centrální přívod spalovacího vzduchu z exteriéru s integrovaným kolektorem, optimálním pro připojení automatické regulace spalování
 • Speciální tvarovaný profil rámu a dveří s integrovaným vedením a směrováním vzduchu, který umožňuje dvojité prosklení
 • Splňuje limity nové německé Spolkové vyhlášky o ochraně před imisemi BlmSchV
 • Hlubší topeniště se speciálním tvarem zábrany zlepšuje komfort obsluhy a zajišťuje výborné prohořívání paliva, čímž vylepšuje technologii PB

Technické parametry

Výkon 6-10 kW
Průměr kouřovodu 200 mm
Váha 170 kg
Účinnost 78%
Hmotnostní proud spalin 8,8 g/s
Teplota spalin za hrdlem 377 °C
Min. tah (podtlak) při jmen. tepel. výkonu 10 Pa
Palivo dřevo
Množství paliva za hodinu 3 Kg/h
Emise CO ve spalinách
(ve vztahu ke 13% O2)
0,06 %

Jmenovitý tepelný výkon,
uvedený na typovém štítku, je při:

příznivých topných podmínkách
dostatečný pro
150-220 m3
méně příznivých topných podmínkách dostatečný pro 90-160 m3
nepříznivých topných podmínkách dostatečný pro 60-90 m3
minimální průřez přívodu
konvekčního vzduchu
632 cm2
minimální průřez vývodu
konvekčního vzduchu
1078 cm2
hodinový přísun spalovacího vzduchu 50-75 m3/h
průměr externího spalovacího vzduchu 125 mm

Vyhledávání

Krby Dvořák kamnářství

Krby