KRBY KAMNA KAMNÁŘSTVÍ

Bef start 7

 Krbová vložka celolitinová

  • celolitinová krbová vložka s moderním designem širokoformátového prosklení
  • hloubkově seřiditelný zazdívací rámeček ve standardu
  • CTCintegral - zajišťuje kvalitní hoření i čisté sklo
  • IFT - speciální profil rámu a dveří s integrovaným vedením a směrováním vzduchu, umožňuje dvojité prosklení
  • hlubší topeniště s aerodynamickou zábranou zlepšuje komfort obsluhy a zajišťuje výborné prohořívání paliva
  • externí přívod spalovacího vzduchu
  • integrovaný stojan; dvojitá záda

Technické parametry

Výkon 7-12 kW
Průměr kouřovodu 200 mm
Váha 120 kg
Účinnost 75,5%
Hmotnostní proud spalin 11,2 g/s
Teplota spalin za hrdlem 372 °C
Min. tah (podtlak) při jmen. tepel. výkonu 10 Pa
Palivo dřevo
Množství paliva za hodinu 3,6 Kg/h
Emise CO ve spalinách
(ve vztahu ke 13% O2)
0,09 %

Jmenovitý tepelný výkon,
uvedený na typovém štítku, je při:

příznivých topných podmínkách
dostatečný pro
200-300 m3
méně příznivých topných podmínkách dostatečný pro 120-200 m3
nepříznivých topných podmínkách dostatečný pro 90-120 m3
minimální průřez přívodu
konvekčního vzduchu
927 cm2
minimální průřez vývodu
konvekčního vzduchu
1078 cm2
hodinový přísun spalovacího vzduchu 60-90 m3/h
průměr externího spalovacího vzduchu 125 mm

Vyhledávání

Krby Dvořák kamnářství

Krby