KRBY KAMNA KAMNÁŘSTVÍ

Bef start 8

 Krbová vložka celolitinová

  • moderní design dveří se zabarveným sklem, stříbrnými lištami a kličkou
  • zazdívací rámeček ve standardu
  • možnost přívodu externího spalovacího vzduchu
  • dlouhodobé hoření
  • "CTC" nová technologie spalování
  • roštové topeniště
  • podstavec je součástí krbové vložky

Technické parametry

Výkon 10-16 kW
Průměr kouřovodu 200 mm
Váha 140 kg
Účinnost 76%
Hmotnostní proud spalin 14,7 g/s
Teplota spalin za hrdlem 369,5 °C
Min. tah (podtlak) při jmen. tepel. výkonu 10 Pa
Palivo dřevo
Množství paliva za hodinu 5 Kg/h
Emise CO ve spalinách
(ve vztahu ke 13% O2)
0,13 %

Jmenovitý tepelný výkon,
uvedený na typovém štítku, je při:

příznivých topných podmínkách
dostatečný pro
200-300 m3
méně příznivých topných podmínkách dostatečný pro 120-200 m3
nepříznivých topných podmínkách dostatečný pro 90-120 m3
minimální průřez přívodu
konvekčního vzduchu
927 cm2
minimální průřez vývodu
konvekčního vzduchu
1078 cm2
hodinový přísun spalovacího vzduchu 60-90 m3/h
průměr externího spalovacího vzduchu 125 mm

Vyhledávání

Krby Dvořák kamnářství

Krby