AUTOMATICKÁ REGULACE HOŘENÍ pro krby a krbová kamna

24.10.2008 06:14

AUTOMATICKÁ REGULACE HOŘENÍ - TIMPEX

Automatická regulace RMT Reg 200.1 optimalizuje průběh hoření v ohništi a tím zajišťuje ekonomické a ekologické spalování paliva. Současně zabezpečuje rovnoměrnější a delší vytápění s pozitivním dopadem na hygienu vytápěného prostoru.
Automatická regulace hoření RMT Reg 200.1 zvyšuje účinnost topného systému a tím znatelně snižuje finanční náklady na vytápění.

  Cíl automatické regulace

 • snížit maximální dosaženou teplotu na úroveň využitelnosti vyprodukované energie
 • při ukončení hoření paliva uzavřít přívod vzduchu do ohniště
 • zajistit přívod vzduchu do ohniště z jiného prostoru než je vytápěný
 • plynulou regulací vzduchu do ohniště zajistit optimální cyklus hoření

 

 

Vlastnosti automatické regulace Reg 200.1

Snížuje spotřebu paliva
Díky vyrovnanému průběhu hoření dochází k prodloužení prohořívání paliva. Tímto se dosáhne menší četnost přikládání paliva.

Snižuje maximální dosaženou teplotu při procesu hoření
Tímto se zabrání přetopení topného systému a vytápěného prostoru.

Zvyšuje účinnost ohniště a celého topného systému
Působením automatické regulace se omezí únik energie do exteriéru a tímto se lépe využije vyprodukované energie pro ohřev vytápěných prostor.

Prodlužuje proces hoření
Snížením dosažené maximální teploty nedochází k rychlé  spotřebě paliva a tímto se celý průběh  hoření prodlouží.

Zlepšuje hygienu prostředí
Omezením maximální teploty a zvýšením teploty při dohořívání se průběh hoření přiblíží k ideální křivce hoření.

Zvyšuje bezpečnost topení
Snížením dosažené maximální teploty hoření se zajistí menší opotřebení materiálů, zejména kouřovodů a komínového systému.

Zlepšuje tepelnou pohodu prostředí
Vlivem snížení dosažené maximální teploty a vyrovnanému průběhu topení je teplota v místnosti stabilnější a příjemnější. Taktéž dochází v daleko menší míře k efektu „studených nohou“. Tento efekt je způsoben velkým rozdílem teplot mezi podlahou a stropem.

 

Další vlastnosti :

 • Univerzálnost užití automatické regulace
  Uvedenou automatickou regulaci je možno použít pro regulaci procesu hoření nejen u krbů, těžkých stavěných akumulačních kamen, ale i krbových kamínek apod. Podmínkou je centrální přístup vzduchu do ohniště. V praxi je tento vstup zajištěn kulatou přírubou o průměru 100 – 150 mm, která se nachází pod ohništěm.
 • Otevřený regulační systém
  Uvedený požadavek umožňuje kdykoliv upravit či zaměnit funkční vlastnosti výrobku formou načtení nového softwaru.
 • Propojenost s PC
  Propojení s PC umožní obousměrný přenos dat.
 • Jednoduchá obsluha
  Tento požadavek akceptuje jednoduchou rovnici : jednoduchá obsluha = spokojený uživatel. Z tohoto důvodu automatická regulace obsahuje jen 3 tlačítka.
 • Centrální elektronická jednotka
  Tento požadavek vychází z požadavku snadné montáže a jednoduchého servisu.


Srovnání neregulované a regulované křivky hoření 

 

Podrobnější informace:

Automatická regulace hoření je řízena elektronickou řídící jednotkou, která porovnává okamžitý průběh hoření s programem „Optimalizace hoření“ a na základě vyhodnocení reguluje množství vzduchu do spalovacího prostoru.

Vstupní část zajišťují 2 teplotní čidla. První teplotní čidlo měří teplotu spalin nad ohništěm a druhé teplotní čidlo měří teplotu spalin při vstupu do komínu. Rozdíl měřených teplot informuje o teplotním spádu spalinové cesty. Z uvedených informací se zjistí např. optimální množství paliva pro danou realizaci stavby z hlediska účinnosti, hodnota kondenzační teploty v komínovém systému, popř. množství naakumulované energie v tahovém systému.

Vstupní informace se zpracovávají v programu „Optimalizace hoření“. Uvedený program představuje ideální průběh hoření pro konkrétní ohniště.

Výstup zpracovávaných informací centrální jednotkou zabezpečují otočné servomotory a spínací/rozpínací kontakty instalovaného relé.

První otočný servomotor ovládá pomocí klapky přístup množství vzduchu do ohniště. Druhý servomotor ovládá např. směrovou klapku spalin nebo komínovou klapku, popř. sekundární klapku ohniště. Výstupní relé může ovládat zap./vyp. kuchyňské digestoře, spalinový ventilátor apod.

Zpět

Vyhledávání

Krby Dvořák kamnářství

Krby