ROMOTOP

25.08.2008 06:38

 Krbová kamna romotop

DESIGN

Mimořádnou péči věnujeme přípravě nových kamen. Zkušený profesionální designér Vlastislav Výborný se od r. 1998 úspěšně podílí na vývoji nových typů a vzorů kamen. Výsledkem této spolupráce je řada pozoruhodných designů a rostoucí zájem o naše výrobky na trhu. Určitě právem získaly krbová kamna OPUS v soutěži Vynikající výrobek roku 2001 ocenění Dobrý design. Úspěšný trend spolupráce s designérem je příslibem, že vývoj nových, kvalitních produktů firmy Romotop bude pokračovat.


 

CPV = CENTRÁLNÍ PŘÍVOD VZDUCHU

Na neustálé zvyšování cen energií a paliv reagují domácnosti mimo jiné tím, že se snaží snížit tepelné ztráty svých domů a bytů. Dobře zaizolované a utěsněné obytné jednotky mají sice nízké tepelné ztráty, ale současně, pokud není zajištěna nucená cirkulace, je omezena výměna vzduchu.

Přestože krbová kamna umožňují inteligentní, čisté a účinné spalování dřeva, je interiér nízkoenergetických a pasivních staveb při provozu kamen či krbů zatěžován postupným úbytkem kyslíku a zhoršováním kvality vzduchu. Kyslík potřebný k hoření je totiž do krbových kamen přiváděn z místnosti. Vzduch se proto musí pravidelným větráním vyměnit za čerstvý, bohužel za současného nežádoucího úniku tepla.


 

VÍCEBODOVÝ SYSTÉM UZAVÍRÁNÍ

Velkoplošné sklo umožňuje maximální vizuální kontakt s plameny. Pro zajištění stability velkých přikládacích dvířek připravil ROMOTOP pro své zákazníky jedinečný vícebodový systém zavírání. Tento systém garantuje stabilitu a kvalitní utěsnění i u mimořádně velkého prosklení.

Firma ROMOTOP spol. s r.o. vznikla v roce 1992 a představila se jako výrobce v té době nově se u nás uplatňujících krbových kamen moderní konstrukce a zajímavého designu. Kvalitní nabídka, korespondující s aktuálním zájmem o doplňkové vytápění dřevem a začínající podporou obnovitelných zdrojů energie v Evropě přinesla všestranný rozvoj podniku, který se stal dominantním výrobcem krbových kamen v České republice a našel odbyt i na trzích v zahraničí, kde se neustále snaží zvětšit svůj vliv a podíl na trhu.

Stupňující se technické a environmentální požadavky v zemích EU vyvolaly potřebu systematického výzkumu a vývoje a partnerem v této oblasti se stalo Výzkumné energetické centrum VŠB - Technické univerzity Ostrava. Byla ujednána úzká a systematická spolupráce, zaměřená na experimentální studium spalovacího procesu v podmínkách ohniště malého výkonu a získané výsledky byly bezprostředně uplatňovány při konstrukčním řešení nových typů kamen. Moderním a dosud nepoužitým prvkem při řešení aerodynamiky spalování bylo použití CFD (matematický model využívající program Fluent), k jehož uplatnění významně přispěly zkušenosti pracovníků firmy MORE s.r.o.

Tato spolupráce získala v letech 2001 - 2004 podporu MPO z prostředků programu Konsorcia označeném jako FD - K/097 MODERNÍ OHNIŠTĚ NA SPALOVÁNÍ DŘEVA PRO LOKÁLNÍ VYTÁPĚNÍ. Spolupráce přinesla okamžitý efekt, pokračující i po ukončení projektu. Na úspěšnost a efektivitu tohoto projektu chce naše společnost se svými osvědčenými partnery navázat i v roce letošním, kdy jsme podali žádost na MPO na podporu výzkumu a vývoje spalovacího procesu krbových kamen. Projekt zatím není schválen, nicméně věříme, že téma bude pro komisi zajímavé a projekt bude uskutečněn.
 

Společnost ROMOTOP spol. s r.o. spolupracuje s akademickou obcí i v oblasti zadávání a řešení diplomových, disertačních či ročníkových prací, kde jsou studenti VŠB - TU Ostrava přímo zapojováni do řešení konkrétních technických problémů. O tom, že je téma spalování dřeva v ohništích malých výkonů stále zajímavé i s množstvím spoluexistujících technických problémů, nasvědčuje každoroční zapojení několika studentů

Zpět

Vyhledávání

Krby Dvořák kamnářství

Krby