VLASTNOSTI DŘEVA

20.10.2009 09:48

 

Některé vlastnosti dřeva
V této části jsou uvedeny výhřevnosti různého dřeva a dále tabulky pro přepočet objemových měr dřeva.

Výhřevnost různých druhů dřeva


Druh paliva Obsah vody Výhřevnost Měrné hmotnosti
[%] [MJ/kg] [kg/m3]=[kg/plm] [kg/prm] [kg/prms]
Listnaté dřevo 15 14,605 678 475 278
Jehličnaté dřevo 15 15,584 486 340 199
borovice 20 18,4 517 362 212
vrba 20 16,9      
olše 20 16,7      
habr 20 16,7      
akát 20 16,3      
dub 20 15,9 685 480 281
jedle 20 15,9      
jasan 20 15,7      
buk 20 15,5 670 469 275
smrk 20 15,3 455 319 187
bříza 20 15,0      
modřín 20 15,0      
topol 20 12,9      

Vysvětlení pojmů označujících množství dřeva

jednotka název přepočet popis
Plm plnometr - m3   krychle o hraně 1 m vyplněná dřevem bez mezer, 1 m3 skutečné dřevní hmoty
Prm prostorový metr 1 prm = 0,6 až 0,7 plm krychle o hraně 1 m vyplněná polenovým dřevem (štípaného nebo neštípané) s mezerami
Prms prostorový metr sypaný 1 prms ~ 0,4 plm 1 m3 volně sypaného drobného nebo drceného dřeva

Převodní tabulka


převodní tabulka pro převody mezi jednotlivými druhy dřeva a skutečného objemu dřeva v jednotce
  m3 (plm) dřeva bez kůry prm polen do běla odkorněných prm polen v kůře prm pilařských odřezků prm polen v kůře ve volně sypaných hromadách prm volně sypaných štěpků
m3 (plm) dřeva bez kůry = 1 1,30 1,55 1,90 2,25 3,00
prm polen do běla odkorněných = 0,77 1 1,20 1,45 1,75 2,30
prm polen v kůře = 0,66 0,85 1 1,25 1,45 2,00
prm pilařských odřezků = 0,52 0,70 0,80 1 1,20 1,55
prm polen v kůře ve volně sypaných hromadách = 0,45 0,60 0,70 0,85 1 1,35
prm volně sypaných štěpků = 0,33 0,45 0,50 0,65 0,75 1
Zpět

Vyhledávání

Krby Dvořák kamnářství

Krby