BEF BEF 450

 

  • Celolitinová vložka s šamotovým topeništěm
  • Vysoký formát topeniště vhodný do kachlového obezdění
  • Zazdívací rámeček ve standardu
  • Externí přívod spalovacího vzduchu
  • Vysoká účinnost
  • Roštové topeniště
  • Podstavec je součástí krbové vložky
  • Jednoduchá obsluha ovládání

Technické parametry

Výkon 5-7 kW
Průměr kouřovodu 150 mm
Váha 135 kg
Účinnost 78%
Hmotnostní proud spalin 6,9 g/s
Teplota spalin za hrdlem 344 °C
Min. tah (podtlak) při jmen. tepel. výkonu 11 Pa
Palivo dřevo
Množství paliva za hodinu 2,2 Kg/h
Emise CO ve spalinách
(ve vztahu ke 13% O2)
0,1 %

Jmenovitý tepelný výkon,
uvedený na typovém štítku, je při:

příznivých topných podmínkách
dostatečný pro
120-180 m3
méně příznivých topných podmínkách dostatečný pro 70-130 m3
nepříznivých topných podmínkách dostatečný pro 50-80 m3
minimální průřez přívodu
konvekčního vzduchu
990 cm2
minimální průřez vývodu
konvekčního vzduchu
1085 cm2
hodinový přísun spalovacího vzduchu 30-65 m3/h

Vyhledávání

Krby Dvořák kamnářství

Krby